Phòng khám nha khoa dành cho bạn và gia đình bạn - con đường dẫn giúp bạn tự tin và có cười đẹp hơn!

Chúng tôi làm việc từ 8:00 đến 20:00 trong cả tuần !

Giờ mở cửa

  • 800 - 2000
  • 800 - 2000

Địa chỉ của chúng tôi

Ở phòng khám Anděl Dent các bạn có thể mua phiếu quà tặng có ý nghĩa cho gia đình và những người thân của bạn.

Phòng khám nha khoa dành cho bạn và gia đình bạn - con đường dẫn giúp bạn tự tin và có cười đẹp hơn!