Léčba onemocnění zubní dřeně

Léčba onemocnění zubní dřeně

Terapie zubních kanálků je hlavní složkou endodontie – odvětví stomatologie, zabývajícího se prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění zubních dření (měkký tkáňový útvar uvnitř zubu).
Zubní dřeň obsahující nervy, tepny, žíly a lymfatické cévy zubu.
Zubní dřeň se nachází v dřeňové dutině v korunce zubu (část zubu vyčnívající nad dásní) a v kořenových kanálcích zubu a je obklopená dentinem – kostní tkaní podporující zubní sklovinu.

Hlavní příčiny onemocnění a eroze zubní dřeně: 

  • pronikání bakterií z hluboké kazové dutiny;
  • traumatické poškození zubu, porucha krevního oběhu, poškození nervů;
  • působení bakterií přes štěrbinku v zubu;
  • onemocnění dásní (periodontální choroby).

Zanicená zubní dřeň dráždí zubní nerv, což způsobuje bolest – někdy slabší a někdy i nesnesitelnou.

Endodontická léčba může zahrnovat:

  • odstranění dřeně;
  • očištění dřeňové dutiny a kořenových kanálků;
  • tvorbu kanálků;
  • plombování kanálků.
Prognóza kvality plombování kanálků přímo závisí na jejich anatomické konfiguraci a průchodnosti. Pokud jednoduché kanálky může ošetřit jakýkoliv kvalifikovaný terapeut, tak zkřivený nebo neproniknutelný kanálek dokáže ošetřit pouze vyškolený lékař endodont. Tento lékař musí absolvovat speciální endodontické kurzy a umět aplikovat veškeré moderní metodiky. Zubní klinika Anděl Dent je vybavená veškerým potřebným příslušenstvím pro kvalitní léčbu kanálků а naši lékaři mají dostatečné zkušenosti a znalosti pro úspěšné ošetření jakkoliv složitých kanálků. Obrátí-li se pacient včas, zachová se kvalita zubu po plombovaní kanálků po dobu mnoha let. Nicméně není dobře čekat, než vznikne pulpitida a je lepší včas provádět ošetření a plombování zubů.