Bảng giá

 

Dịch vụ

Giá

Bệnh nhân không có bảo hiểm

Khám và tư vấn

0

0

Gây tê tại chỗ

0

150

Chụp phim toàn cảnh

0

300

Loại bỏ cao răng

550

550

Air-flow

600

600

Vệ sinh răng

1000

1000

Tẩy trắng răng ở nhà

3500

3500

Tẩy trắng răng tại phòng nha khoa

3500

3500

Nhổ răng sữa

0

350

Nhổ răng vĩnh viễn

0

750-1100

Nhổ răng phức tạp

0

2000

Khâu ( chỉ tự trôi)

150

400

Điều trị nội nha 1 chân răng

900

900

Điều trị nội nha 2 chân răng

1300

1300

Điều trị nội nha 3 chân răng

1600

1600

Điều trị nội nha 4 chân răng

1900

1900

550 – 1450

550 – 1450

1500 – 2500

1500 – 2500

9000

9000

4500

4500

7500

7500